ฮือฮา พบหญิงม้าย 5 แผ่นดิน ถึง 6 คน ในพื้นที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ มีอายุ มากสุดถึง 113 ปี

18

นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษา จ.กระบี่ เปิดเผยว่า วานนี้ (10 มิ.ย.) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงวัย ที่มีอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ พร้อมด้วยนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้ง อบต.อสม.ตามโครงการกตเวทิตาคาราวะคนกระบี่ 100 ปีมีมงคล เพื่อเตรียมการต้อนรับสังคมผู้สูงวัย จ.กระบี่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน และสภาการศึกษา จ.กระบี่

ซึ่งจากการลงพื้นที่ อ.เขาพนม พบผู้สูงวัย อายุเกิน 100 เป็น 6 คน อยู่ในพื้นที่ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม มากที่สุด ถึง 4 คน ประกอบด้วยนางจินดา สังข์รอด อายุ 100 ปี นางปริง สุดรักษ์ อายุ 102 ปี นางจับ หนูเล็ก อายุ 104 ปี นางนางฉิ้ม พงษ์หวาน อายุ 105 ปี ต.เขาพนม 1 คน นางยก สุุทธิเกิด อายุ 104 ปี และ ต.สินปุน 1 คน นางแป้น ชนะกุล อายุ 113 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงวัย ที่อายุมากที่สุดใน อ.เขาพนม โดยทางสภาการศึกษา จ.กระบี่ ได้มอบผ้าถุง 1 ผืน ข้าวสาร 5 กก.และเงินสด จำนวน 5,000 บาท ทุนคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 นายชวน ยังได้กล่าวด้วยว่า สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้ทำงานพัฒนาคนทุกช่วงวัยตลอดมา ตระหนักในพระบรมราโชวาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่คนกระบี่ เมื่อเสด็จเยือนกระบี่เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2502 ว่า “เมืองกระปีนี้สร้างขึ้นมาโดยประชาชน หวังว่าทุกคนจะช่วยกันต่อไป” จึงเห็นว่าการที่เมืองกระบี่อายุยั่งยืนมาได้ 150  ปี มีความเจริญก้าวหน้า เป็นเมืองที่ทำรายได้มาสู่ประเทศชาติมากมาย จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้อาวุโสเหล่านี้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเมืองด้วยไม่มากก็น้อย จึงควรได้รับการยกยกย่อง ดูแลให้ได้ดำรงชีวิตต่อไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการแสดงคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมเมืองกระบี่ โดยไดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจังหวัดกระบี่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กระบี่ อำเภอเขาพนม อบต.หน้าเขา และอีกหลายหน่วยงาน

ด้านยายทวดจินดา สังข์รอด ได้บอกเคล็ดลับทำให้อายุยืนว่า ต้องทำจิตใจให้เบิกบานอยู่ตลอดเวลา คิดดีทำดี และทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ สำหรัยตนชอบทานผักและน้ำพริก เป็นพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สูงวัย อายุเกิน 100 ทั้ง 6 คน เป็นหญิงม้ายสามีเสียชีวิตไปก่อน และทุกคนมีสุขภาพค่อนข้างแข็งแรง เดินได้ หูได้ยิน ตามองเห็น บางคนยังสามารถปลูกผักกินข้างบ้านได้ โดยพบว่า มี 1 ราย ที่อยู่มาถึง 6 แผ่นดิน คือนางแป้น ชนะกุล มีอายุ 113 ปี …

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here