อ.สองพี่น้องเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร(สุพรรณบุรี)

15

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง

ที่บ้านศรีเฉลิมเขต หมู่ 6 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายไพทูรย์ วงค์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง โดยมีพ.ต.อ.เกียรติชัย เกิดโชค ผกก.สภ.สองพี่น้อง พ.ต.ต.สราวุธ ศรนรินทร์ สว.สส.พ.ต.ต.นาวิน กันพิพิช สวป.นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ดร.แหลม ศรีนุ้ย นายกอบต.ดอนมะนาว ดร.พระปลัดสมพร กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาสวัดศรีเฉลิมเขต ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.และชาวบ้านร่วมงาน

โดยมีพ.ต.ท.อภิชาต รอง ผกก.สอบสวน)ปฎิบัติทำหน้าที่รอง ผกก.ป.กล่าวรายงาน ในวันนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านและชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดอาศัยอยู่ จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษา และอาศัยอยู่ร่วมกับชุมชนได้ จึงได้จัดให้มีโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งเข้าใจและยั่งยืน ซึ่งนายไพทูรย์ ได้ตีฆ้องเปิดโครงการพร้อมลงนามทำบันทึกร่วมกัน

ทีมข่าว /สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here