อ.พบพระ ชาวบ้าน เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก น้ำเต็มอ่างในรอบ10 ปี

7

หลังจาก 2-3 วัน มีพายุ ฝนที่ตกมา ทำให้ ในพื้นที่อำเภอพบพระ ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลาก ในบางพื้นที่ ทำให้ แหล่งกักเก็บน้ำ เช่นอ่างเก็บน้ำ สระน้ำในหมู่บ้าน ณ.เวลานี้ สวนมากในพื้นที่ อ.พบพระมีน้ำเต็ม สระแล้ว ไม่ว่าจะเป็น อ่างเก็บน้ำและสระเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลช่องแคบ ในช่วงเวลานี้ อ่างเก็บน้ำ บ้าน 13 หรือ บ้านใหม่ยอดคีรีตำบลคีรีราษฎร์และสระเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำบ้านร่มเกล้าสหมิตร มีน้ำเต็มอ่าง และบางที่ น้ำเริ่มระบายออกแล้ว ถ้ามีฝน ตก ติดต่อกัน 2-3 วัน อาจจะมีน้ำปลา มาเพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างและสระน้ำ ที่ผ่านมา ในรอบ 10 ปีน้ำและเวลานี้ยังไม่เต็ม สระ และอ่างเลย

นายพลัง กลัดเนินกลุ่ม อายุ63ปี อยู่บ้านเลขที่ 18/79 หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์อนันต์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กล่าวว่า หมู่บ้านของตนเองมีอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ทุกปีน้ำจะแห้งอยู่ โดยเฉพาะในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำ บ้านทรัพย์อนันต์ ช่วงแล้งจะไม่พอใช้ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา มีฝนตกติดต่อกัน มีพายุเข้าทำให้น้ำเต็มอ่าง ตนเองเป็นห่วงเพราะว่าหมู่บ้านอยู่ ด้านล่าง ของอ่างเก็บน้ำ แห่งนี้ กลัวจะเหมือนปี 54 ถ้าฝนตกมาอีก ติดต่อกัน 2-3 วัน มีน้ำป่า มาสมทบ ตนเองคิดว่า น้ำคงไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านแน่นอน บ้านตนเองเคยถูกน้ำท่วม แต่ในพื้นที่บริเวณนี้น้ำจะท่วมประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะว่า ไม่มีที่ระบายน้ำ ชุมชน เริ่มอยู่กันหนาแน่นปลูกบ้านสร้างเรือน ทางน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ก็ถูกปิด ตื้นเขิน ตนเองได้เตรียม การไว้แล้วโดย ขนสิ่งของจำเป็นไว้ชั้น 2 เพื่อความไม่ประมาท

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ ฝากถึงผู้นำหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ให้เฝ้าระวัง คอยติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศ เพราะช่วงนี้อาจจะมีพายุเข้า ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกสร้างบ้านเรือนติดกับ แหล่งน้ำ หรือชายแม่น้ำเมย ต้องระวังให้มาก หากมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ในส่วนของฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอพบพระสถานีตำรวจภูธรพบพระ ฝ่ายทหาร องค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาลตำบลพบพระ ได้เตรียมความพร้อม ในการประสาน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดอุทกภัย เวลาในส่วนพื้นที่ ชายแม่น้ำเมย หรือ ริมน้ำเมย สภาพน้ำยังเป็นสีแด ไหลเชี่ยวกราด แสดงถึง มีน้ำป่า ไหลเข้ามาสมทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ ที่มีแม่น้ำ ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน บ้านโซวซีเมี่ยน อำเภอซูการี ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีแม่น้ำแมกาล่า ไหล มาบรรจบ กับต้นแม่น้ำเมย ที่บ้านมอเกอไทย ถ้าพื้นที่ ในฝั่งประเทศไทยฝนตกติดต่อกัน 3 วันและมีน้ำในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน มีน้ำไหลมาสมทบ ทำให้บริเวณนี้ เกิดน้ำท่วม ทำให้น้ำดังกล่าวจะไหลผ่านไปท่วม ยังชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตากต่อไป

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพี่น้องชาวบ้าน ในพื้นที่อำเภอพบพระ เมื่อปี 54 น้ำเคยเกิดท่วม โดยเฉพาะพื้นที่บนดอย ที่สูงเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าบ้านเรือน ทำให้ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านได้เตรียมการ เฝ้าระวัง จัดชุด สังเกตการณ์ ถ้ามีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ถ้าลำห้วยลำคลองมีน้ำ สีแดงเปื้อนโคลนไหลมา เป็นการส่งสัญญาณได้ว่า อาจมีน้ำป่าไหลทะลัก เข้าร่วมบ้านเรือนได้ น้ำดังกล่าวไหลสู่แม่น้ำเมย ทำให้ พี่น้อง ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ชาย แม่น้ำเมยดังกล่าว ได้รับผลกระทบ

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ / รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here