อ.พบพระ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ที่ ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา

3

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีแห่งชาติ 2564 ณ. ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ช่วงต้นฤดูฝนตามสถานที่ต่างๆ มี นายปริญญา สมวงษ์อินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ นายฉันทวัสส์  อิ่มเนย  หน.ป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. 6(ร่มเกล้า) พ.ต.ท.ภาณุพงษ์  ต้องใจ สว.อก.สภ.พบพระนายสุพจน์ จักรแก้วกำนันตำบลพบพระ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ พบพระ เจ้าที่ตรวจจุดตรวจดอกคูณ เจ้าหน้าที่ตชด.346 ทหารบกควบคุมบก.ควบคุมฉก.ร. ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่อส.อำเภอพบพระ พี่น้องประชาชนจิตอาสาบ้านเกษตรพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายปริญญา สมวงษ์อินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ วันนี้เป็นการ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติณ. ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งป่าดังกล่าวปลูกในพื้นที่ จำนวน 30 ไร่ จำนวน3,000ต้น ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียนทองไม้สัก ไม้ยางนาไม้ว้า ไม้แดง และอื่นๆเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2564นี้

นายสุพจน์ จักรแก้ว กำนันตำบลพบพระ กล่าวว่าในส่วนนี้เป็นป่าชุมชนจำนวน 1,400 กว่าไร่ และปลูกใหม่จำนวน 30 ไร่จากปากเสื่อมโทรมตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ เป็นการร่วมไม้ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเป็นป่า สร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน ที่ผ่านมาปลาของชุมชน 1,400 ไร่เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ มีเห็ดตามฤดูกาลต้นกระชาย บุก ไม้ป่าทุกชนิดเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

ป่าชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตากจำนวนกว่า 1,400ไร่และกำลังฟื้นฟูปลูกใหม่อีก 30 ไร่โดยมีกิจกรรมร่วมกันตัดหญ้าวัชพืชใส่ปุ๋ยพรวนดินในแปลงปลูกป่าดังกล่าวในพื้นที่จำนวน 30 ไร่ โดยมีต้นไม้ที่ปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณสามพันกว่าต้น เป็นชุมชนต้นแบบที่มีแหล่งอาหารในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเห็ด หลายชนิดตามฤดูกาลบุกชายป่า

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here