อ.คลองเขื่อน ร่วมทีมสาธารณสุข ตรวจ ATK ร.ร.วัดบางตลาด เปิดเทอมแบบ On site เป็นวันแรก พร้อมมาตรการป้องกันที่เข้มข้นให้กับนักเรียน

26

นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นอ.คลองเขื่อน พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน รพ.สต.บางตลาด ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน ทำการตรวจคัดกรองโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเปิดภาคเรียนแบบ On Site ผลตรวจ ปกติทุกคน  โรงเรียนวัดบางตลาดแห่งนี้ ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100 % แล้ว ทั้งครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองของนักเรียน ทั้งหมด

สำหรับวันนี้เป็นวันที่ทางโรงเรียนได้ทำการเปิดเรียนแบบ on site เป็นวันแรก มีมาตรการป้องกันโรคที่เข้มข้นทุกโรงเรียนทั้ง 9โรง เช่น การจัดห้องเรียนแบบรักษาระยะห่าง ห้องน้ำมีการวางมาตรการเป็นสัดส่วน ไม่มีกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของเด็กนักเรียน รวมถึงการรับประทานอาหารกลางวันทางโรงเรียนได้จัดอาหารแบบ Box set ส่งให้นักเรียนถึงห้องเรียน ส่วนนักเรียนทุกคนทางโรงเรียนได้แจ้งให้พกของใช้ส่วนตัว เช่น ช้อน ส้อม ทิชชู่ หน้ากากอนามัย หรือน้ำดื่ม หากไม่มีทางโรงเรียนมีน้ำดื่มเป็นขวดเพื่อป้องกันการใช้ตู้น้ำร่วมกัน ทั้งนี้ยังมีห้องเตรียมพร้อมรองรับไว้สำหรับกักตัวเด็กที่มีความเสี่ยง หากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เพื่อรอการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล อีกด้วย

อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงเรียนที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก                                                

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here