อ่างเก็บน้ำพื้นที่สูง ร่องเขาอ.ศรีสัชนาลัยช่วยชะลอน้ำชาวบ้านได้ประโยชน์

12

อ่างเก็บน้ำบนพื้นที่สูงและร่องเขาของ อ.ศรีสัชนาลัย ช่วยชะลอน้ำไม่ให้หลากไปสู่แม่น้ำยม และทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ในวิถีเกษตรกรรม สุโขทัยนะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here