อ่างทอง PEA บูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสา

9

ที่บริเวณสามแยกทางเข้าตลาดเมืองอ่างทอง  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย วีรัศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า PEA  โดยมี  นาย บรรพจน์  ชาญกิจกรรณ์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง  นำทีมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและผู้ประกอบการระบบสื่อสารเข้าร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม  หลังจากสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสายสื่อสาร  เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน  ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลารวดเร็ว  โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง  ที่ผ่านมา PEA ได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยหลากหลายวิธี  โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา  แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง  อีกทั้งพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA มีมาก  การนำสายลงดิน  จึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญ ๆ บางส่วนเท่านั้น  มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก  เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กำหนดวิธีดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ PEA  โดยขอความร่วมมือจากหน่วยราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม  รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA อีกด้วย

ด้าน นาย บรรพจน์  กล่าวว่า  ในวันนี้ทาง PEA  ร่วมกับผู้ประกอบการระบบสื่อลาร  ลงพื้นที่ทั่วเมืองอ่างทอง จำนวนกว่า 30 จุด  ตามจุดเบรกต่าง ๆ  จะทำการนำสารสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก  และจะทำการดึงสายสื่อสารของแต่ละหน่วยงานไปเก็บให้เรียบร้อย  จะรวบรวมมัดให้เป็นระเบียบเพื่อความสวยงาม  ส่วนเฟส 2  จะดำเนินการที่หน้าโรงแรมอ่างทอง  เฟส 3  หน้าวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง  และเฟส 4 สุดท้ายจะดำเนินการหลังตลาด  เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบดูสวยงาม  จะทำให้ไม่เกิดอัคคีภัยและเป็นการปรับภูมิทัศน์ในเมืองอ่างทองให้ดูสวยงาม  ซึ่งทาง PEA อ่างทอง  ได้ทำการคิดนวัตกรรมในการรวบรวมสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ  โดยทำจากท่อพีวีซี  หลังจากรวบรวมสายสื่อสารเป็นระเบียบแล้ว  ก็จะใช้ท่อพีวีซีครอบสายสื่อสารและทำการล็อคด้วยสายรัดตะกั่วที่มีสัญลักษณ์ของไฟฟ้า  เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการทำการแก้ไขดัดแปลงตามข้อตกลงที่ได้ทำเอาไว้

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here