อ่างทอง ไอเดียเจ๋งโรงเรียนดังผุดโครงการเยาวชนไทยหัวใจ5ห้องใช้ศีล5ปลูกฝังจิตสำนึก(มีคลิป)

19

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 7  ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  พบว่าในช่วงเช้าหลังจากที่นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังวินัยและสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล  จนถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6  ที่มีจำนวนกว่า 2,000 คน  ตามโครงการเยาวชนไทยหัวใจ 5 ห้อง  ด้วยการให้นักเรียนรุ่นน้องและรุ่นพี่ไหว้เคารพกัน  ก่อนที่จะทำการสวดมนต์หน้าเสาธง  จากนั้นนักเรียนทั้งหมดจะใช้เวลาในการเต้นร้องเพลงศีล 5  ประกอบจังหวะก่อนที่จะเข้าห้องเรียน  ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักกับผู้ที่พบเห็น  เพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตามศีล 5  และยังสามารถนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับคนในครอบครัว  มีจิตสำนักในการทำความดี    ด้าน เภสัชกรประคองชัย  ปิติชัยชาญ  อายุ 54 ปี  เจ้าของธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ  เจ้าของโครงการ  เปิดเผยว่า  ตนเองเป็นศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้  หลังจากประสบความสำเร็จทางธุรกิจ  จึงอยากจะสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนรุ่นน้อง  โดยตนเองและครอบครัวจะมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับทางโรงเรียนทุกปี  ตนเองจึงได้คิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจ 5 ห้อง  ซึ่งมีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนทุกห้องมีศีล 5  โดยปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักว่าศีล 5  มีอะไรบ้าง  แต่จะต้องค่อย ๆ  ปลูกฝัง  หลังจากที่ทำการเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว  ก็จะร้องเพลงประกอบจังหวะศีล 5  ร่วมกัน  ซึ่งถือว่าเป็นการสอนให้เด็กนักเรียนซึมซับอย่างเรียบง่ายที่สุดและมีพลัง  โดยตนเองคาดหวังว่าเด็กนักเรียนจะนำไปใช้และค่อย ๆ  พัฒนาตัวเอง  และตนเออยากจะให้โรงเรียนทุกแห่งนำไปใช้  เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติให้ซึมซับในการนำไปปฏิบัติ  และทำความดีในสังคม    นาย ไพบูลย์  ปรากฏผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน  กล่าวว่า  ในตอนแรกของโครงการทางโรงเรียนจะให้คุณครูทำการสอนให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียนท่องเนื้อเพลง  จากนั้นจะนำมารวมกันเพื่อทำกิจกรรมเต้าเข้าจังหวะประกอบเพลง  หลังจากให้นักเรียนทุกชั้นเรียนเต้นเพลงประกอบจังหวะศีล 5 แล้ว  ทางโรงเรียนจะมีการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่  ในด้านของความมีวินัยและจิตสำนึกต่าง ๆ  ซึ่งทางโรงเรียนคาดหวังว่าหลังจากได้นำโครงการนี้มาใช้  จะทำให้เด็กนักเรียนของทางโรงเรียนมีการพัฒนาในทุก ๆ  ด้านได้ดียิ่งขึ้น  โดยทางโรงเรียนไม่ได้คาดหวังว่าเด็กนักเรียนทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์  แต่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้  ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและกับครอบครัวต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ ผู้สื่อข่าว จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here