อ่างทอง ในหลวงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับเป็น รพ.สนาม นำไปเป็นค่าใช้จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภค

4

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย วีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ที่ทรงพระราชทานให้กับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ปรับสถานศึกษา  เป็นโรงพยาบาลสนาม  หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)  โดยมี นาย มงคล  รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง  ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดไทรย์ (เกษมจริยคุณ)  2. โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)  3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทูล  4. โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)  5. โรงเรียนวัดเอกราช (ประชารัฐนุกูล)  และ 6. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

ด้าน นาย วีระศักดิ์  กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์  เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ปรับสถานศึกษา  เป็นโรงพยาบาลสนาม  หรือสถานที่กักตัว  หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งมีภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องชำระค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่าย  ซ่อมแซม  ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 5 โรงเรียน  และสถานศึกษาในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จำนวน 1 โรงเรียน

โดยการนำเงินพระราชทานดังกล่าวที่ได้รับไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน  อาทิ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือดำเนินการของสถานที่กักตัวและศูนย์พักคอย  เช่น  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายซ่อมแชม  ปรับปรุงอาคาร  ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่  ห้องน้ำ  และเป็นค่าเครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  วัสดุทางการแพทย์  เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  เป็นต้น  ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่าน  ที่มีต่อพสกนิกร  ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดี  มีคุณภาพ  ได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเท่าเทียม  ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here