อ่างทอง โควิด19ม ทำวัดสระแก้ว วิกฤต เด็กกำพร้าและยากจนกว่าสองพันคนได้รับผลกระทบหนัก

2

ที่วัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจน  ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  โดย พระครูปลัดสุวัฒนบันฑิตคุณ  (ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว  เปิดเผยว่า  หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  ในรอบที่ 3  ส่งผลกระทบทำให้วัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจน จำนวนกว่า 2,000 คน  ได้รับผลกระทบหลัง  ทางญาติโยมได้หยุดเดินทางมาทำบุญ  เนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดงควบคุมเข้มข้น  ซึ่งเงินกองคลังของทางวัดใกล้จะหมดแล้ว  เหลือเงินใช้จ่ายได้เพียง 5 เดือน  โดยตอนนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  ส่งผลกระทบทั่วประเทศ  ซึ่งทางวัดสระแก้วที่เป็นสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

โดยทางวัดสระแก้ว  ได้ทำการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและเด็กยากจน จำนวนกว่า 2,000 คน  ซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วย  โดยที่ผ่านมานั้น  มีญาติโยมเดินทางมาทำบุญกับทางวัด  แต่ตอนนี้เงินที่ทางวัดได้รับจากญาติโยมกำลังจะหมดไป  เงินบริจาคของใหม่ก็ไม่มีเข้ามาเลย  ซึ่งโดยปกติจะมีญาติโยมเข้ามาทำบุญเป็นประจำ  ตั้งแต่ช่วงโควิด 19 ระบาดหนัก  จังหวัดอ่างทอง  ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงควบคุมเข้มข้น  ทางญาติโยมจึงไม่กล้าเดินทางเข้ามาทำบุญที่วัด  ส่งผลให้เงินกองคลังในวัดกำลังจะหมดลงไป  ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่ออีกประมาณ 5 เดือน  คาดว่าเงินที่ทางวัดมีอยู่นั้นคงหมดไปอย่างแน่นนอน  แล้วก็คงไม่มีเงินมาใช้สอยเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ให้แก่เด็ก ๆ  ก็ต้องประสบความลำบากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ซึ่งค่าอาหารที่ใช้ทำเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจน จำนวนกว่า 2,000 คน  ในแต่ละวันทางวัดก็ต้องใช้เงินต่อมื้อประมาณ 20,000 บาท เศษ  ถ้าเป็นอาหารดี ๆ  ก็จะตกประมาณ 30,000 บาท  ต่อ 1 มื้อ  โดยในช่วงนี้ทางวัดก็จะให้แม่ครัวทำอาหาร  แล้วไปทำการแจกจ่ายเด็ก ๆ  ที่อยู่ภายในหอพัก  ตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดทางวัดกำหนดให้เข้าไปรับประทานอาหารภายในบริเวณหอพักเท่านั้น

 โดยทางอาตมาก็ขอเจริญพรญาติโยม  ได้โปรดเมตตาเด็กกำพร้าและยากจน  ที่วัดสระแก้วได้รับอุปการะเลี้ยงดูเอาไว้  หากมีข้าวสารอาหารแห้ง  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ขนมปัง  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค  ผงซักฟอก  สบู่  ยาสีฟัน  แชมพู  ก็สามารถทำบุญนำมาบริจาคได้ที่วัดสระแก้วได้ทุกวัน  รวมทั้งอาหารสด  เครื่องครัว  เครื่องเขียน  และเครื่องกีฬา  หากไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญ  ก็สามารถที่จะร่วมทำบุญ  โดยโอนเงินผ่านทางบัญชีได้ที่  ชื่อบัญชี  วัดสระแก้ว  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอ่างทอง  ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 384-0-66838-2  เพื่อให้เด็กกำพร้าและยากจนได้มีที่อยู่ที่เรียนหนังสือต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here