อ่างทอง โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

0

บริเวณอาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนสตรีอ่างทอง  ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย เตช  บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท  โดยมี นาย รังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  หัวหน้าส่วนราชการ  คณะอาจารย์  และนักเรียน  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ 

โดยโครงการให้บริการตรวจวัดสายตาและแก้ไขความผิดปกติทางสายตา  พร้อมตัดแว่นฟรีให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท  ให้เด็กเหล่านี้ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข  และไม่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน  โดยมีการปฎิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง  ในระหว่างวันที่ 9 – 13 ม.ค. 2566 

จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ภาคกลางราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อำเภอ มีสถานศึกษาในพื้นที่ 194 แห่ง จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 45061 คน (สีหมื่นห้าพันหกสิบเอ็ดคน) เป็นเด็กนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตาและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1575 คน (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าคน ) จากโรงเรียน 137 โรงเรียน

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here