อ่างทอง แปลกทั้งวัดพระใช้โอ่งน้ำขนาดใหญ่ทำเป็นกำแพงรอบวัด 

176

พระอธิการสำอางค์  อภินนังโท อายุ 67 ปี  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองนอก  หมู่ที่ 1  ตำบลคำหยาด  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวว่า  ก่อนหน้านี้ได้มีความคิดที่จะสร้างกำแพงขึ้นรอบวัด  จึงได้ทำการเรียกประชุมกรรมการวัด  ซึ่งมีความเห็นว่าทางวัดยังมีงบประมาณน้อย  หากจะสร้างกำแพงล้อมรอบวัด  ก็จะต้องใช้งบประมาณสูง  จึงคิดจะหาวิธีที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  ประกอบกับในปีนี้ภัยแล้ง  ส่งผลกระทบอย่างหนัก  ทำให้ประชาชนในพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำ  ที่จะนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค 

จึงได้ข้อสรุปว่าจะลงมือก่อสร้างกำแพงวัด  ด้วยการเทคอนกรีตเป็นฐานกว้างประมาณ 2  เมตร  โดยรอบวัด  จากนั้นได้ซื้อโอ่งขนาดใหญ่  นำมาเรียงเป็นแถวอย่างสวยงาม  ซึ่งจะประหยัดกว่าการสร้างกำแพงวัดโดยทั่วไป  นอกจากนี้เวลามีประชาชนผ่านไปมา   จะเห็นเป็นกำแพงโอ่งตั้งเรียงรายอย่างสวยงาม  แถมยังเอาไว้เก็บน้ำให้ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคบริโภค  ยามที่ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งได้อีกด้วย  ส่วนที่บริเวณฝาโอ่งนั้นมีการนำศาลพระภูมิเจ้าที่เก่าที่ชาวบ้านนำมาทิ้งไว้  มาทำการตั้งไว้บนปากโอ่งอย่างสวยงาม

นอกจะมีการก่อสร้างกำแพงที่ทำด้วยโอ่งขนาดใหญ่แล้ว  ที่วัดยังมีรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณ  ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหลังคาเมรุ  ที่มาจากการนิมิตของหลวงพ่อเจ้าอาวาส  ส่วนหลังคาของศาลาการเปรียญวัด  และกุฏิสงฆ์จะสร้างเป็นรูปยันต์บนหลังคา  ซึ่งเป็นแนวคิดของหลวงพ่ออีกเช่นกัน  เพื่อประหยัดไม่ต้องใช้กระเบื้องในการมุงหลังคา  ทั้งยังดูแปลกตา  แถมยังแข็งแรงกว่ากระเบื้องอีกด้วย   ซึ่งในตอนนี้ทางวัดได้เตรียมสร้างสวรรค์  ที่ทำจากศาลพระภูมิ เจ้าที่  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาตลอดไตรมาส 3 เดือด  ณ ดาวดึงส์สวรรค์  เทวโลก  โดยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างสวรรค์  หรือจะนำศาลพระภูมิ เจ้าที่เก่ามาบริจาค  ได้ที่วัดโพธิ์ทองนอก  ได้ทุกวัน  สอบถามโทร. 087-1000429   พระอธิการสำอาง

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here