อ่างทอง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ตำบลศาลาแดง

5

ที่เทศบาลตำบลศาลาแดง  ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย สาโรจน์  ลาภหงส์ทอง นายกเทศบาลตำบลศาลาแดง  พร้อมด้วยตัวแทนจากเทศบาลเมืองอ่างทอง  ทสจ.อ่างทอง  ท้องถิ่นอ่างทอง  สำนักงานชลประทาน  ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำเน่าเสีย  และผู้ประกอบการทำปลาเค็ม จำนวน 35 ครัวเรือน  ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเน่าเสีย  ในพื้นที่ตำบลศาลาแดง 

เนื่องจากพบว่าแหล่งน้ำต่าง ๆ  ในพื้นที่ตำบลศาลาแดง  ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นจำนวนมาก  และขยายไปยังเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  หลังมีผู้ร้องเรียนไปที่ ทต.ศาลาแดง  เรื่องหมู่บ้านทำปลาเค็มปล่อยน้ำเสียลงในคลองชลประทาน  ซึ่งมีทั้งชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลศาลาแดง  และชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำในคลองลำท่าแดง  ได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังมาอย่างยาวนาน

โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้น  ข้อที่ 1. เทศบาลตำบลศาลาแดง  เสนอให้ผู้ประกอบการทำปลาเค็ม  หาสถานที่ใหม่ในการทำ  เพื่อป้องกันการร้องเรียนในพื้นที่  ข้อที่ 2. ชลประทานแจ้งให้ผู้ประกอบการทำปลาเค็มว่า  ทางชลประทานไม่อนุญาตให้ปล่อยน้ำเสียลงคลองลำท่าแดง  พร้อมทั้งจะดำเนินการอุดทางระบายน้ำทิ้งที่ชาวบ้านยังลักลอบปล่อยลงคลองอยู่  เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย  และข้อที่ 3. เทศบาลตำบลศาลาแดง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงความเห็นให้ผู้ประกอบการทำปลาเค็มหาแนวทางแก้ปัญหานี้  โดยให้ระยะเวลา 7 วัน  และจะมาประชุมใหม่อีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายน 2564  เพื่อหาแนวทางที่แก้ไขแบบยั่งยืน  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here