อ่างทอง เปิดแล้วตลาดน้ำสามโก้.ของกินอร่อย ดนตรี การแสดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

10

เปิดแล้วให้บริการแล้ว  ตลาดน้ำสามโก้  อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง  แม่ค้าตลาดน้ำสามโก้  เชิญชวนเที่ยวตลาดน้ำสามโก้  มีอาหารอร่อยใว้คอยบริการนักท่องเที่ยว  ของกิน  ของฝากจากฝากจากชุมชน  พืชผักในท้องถิ่น  กับบรรยากาศบ้านทุ่งริมบึงสามโก้  ชมดนตรี  การแสดงศิลปพื้นบ้าน  เรียนรู้วิถีชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนั้นยังมีการสอนย้อมผ้า  เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่  ส่งเสริมสินค้าของชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  และรักษาและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม  โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตลาดน้ำสามโก้  เป็นหนึ่งในนวัตวิถีท้องถิ่น  สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่คงความเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่  ที่สะท้อนวิถีอันน่าสนใจยิ่ง  ตั้งแต่ครั้งสมัยเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และยังช่วยเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่ทางอ้อม  ส่งเสริมสินค้าของชุมชน  สินค้า SME  ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  โดยมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นไทย  และส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยว

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์  แสงตระการ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here