อ่างทอง เทศบาลเมืองทำหมันหมาแมวฟรีแก่ชาวบ้าน ในโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

7

ที่บริเวณ อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี” (World Rabies Day  โดยเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ และปศุสัตว์จังหวัด ได้ร่วมกันหมันหมาและแมว ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป  รวมทั้งฉีดวัคซีนฟรีให้แก่ สัตว์เลี้ยงของประชาชน

เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า และกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตระหนักในความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขและแมวทราบถึงหน้าที่การรับผิดชอบต่อสังคม ทางสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองจึงร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัด “กิจกรรมรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการวันป้องกัน  โรคพิษสุนัขบ้าโลก  ปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค      คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี” (World Rabies Day) จังหวัดอ่างทอง ขึ้น โดย ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here