อ่างทอง เตรียมจัดงานห่มผ้าพระนอนขอพรพระใหญ่และของดีจังหวัดอ่างทอง

6

ที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง  วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  นาย ศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เปิดเผยว่า  จังหวัดอ่างทองเตรียมจัดงาน  ห่มผ้าพระนอน  ขอพรพระใหญ่  และของดีจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม  ที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง  วัดขุนอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง

ประเพณีห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์  พระนอนวัดขุนอินทประมูล  ซึ่งเกิดจากความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทอง  ที่เชื่อว่าหากได้มีการห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์  จะทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ  จึงได้ร่วมกันสืบสานประเพณีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี  เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม  และให้เด็กและเยาวชน  ได้รู้และทราบประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณี  พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจ  รักและร่วมกันฟื้นฟู  อนุรักษ์ประเพณีให้สืบทอดต่อไป  นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เพื่อยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ประเพณีห่มผ้าพระนอนของจังหวัดอ่างทอง  ถือเป็น 1 ใน 16 เทศกาลประเพณีที่ได้รับการคัดเลือก  เพื่อยกระดับงานประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ  โดยดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา  ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  และเข้าพรรษา  สำหรับการจัดงานช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์และเป็นการยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์  แสงตระการ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here