อ่างทอง เข้าถึงประชาชน พม Mobie ปันสุขสู่ชุมชน

210

ที่บริเวณศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 39  หมู่ที่ 7  ตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  นาย ขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วย นาง ปิติมา  รักพานิชมณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  และคณะ  เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการ  พม. Mobie  “ ปันสุขสู่ชุมชน ”  ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม  และกล่าวให้กำลังใจ  และเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรน่า  โควิด 19  กับพี่น้องประชาชน  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 70 ครอบครัว  และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเติมตู้  พม. ปันสุข สู่ชุมชน  โดยมี นาง วาสนา  ทองจันทร์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ร่วมบริจาค  และประชาชนให้การต้อนรับ

การจัดโครงการ  พม. Mobie  “ ปันสุขสู่ชุมชน ”  ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน  พม.  จะตามไปเยี่ยม  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  ให้กำลังใจ  รับฟังปัญหาความเดือดร้อน  ให้ประชาชนได้รู้จักหน่วยงานของกระทรวง พม. มากขึ้น  โดยกลุ่มเป้าหมายที่มารับถุงยังชีพในวันนี้  ผู้นำท้องถิ่นได้คัดเลือกกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อน  ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน  จำนวน 91 ครอบครัว  สำหรับผู้ป่วยติดเตียง หรือสุขภาพไม่แข็งแรง  พม. จะจัดรถโมบาย  ออกไปเยี่ยมตามบ้าน  ซึ่งโครงการดังกล่าว  จะดำเนินการเป็นเวลา 1 เดือน  สิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

โดยทุกวันพุธ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  จะเติมของใส่ตู้ พม. ปันสุข  รวมทั้งจะมีนักสังคมสงเคราะห์  มาประจำ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และลงเยี่ยมบ้านทันที  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  และยกระดับการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนให้มีความสุขต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักด์ แสงตระการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here