อ่างทอง เข้มมาตรการเชิงรุกออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวสถานประกอบการ

23

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  ได้แจ้งยอดผู้ป่วยโควิด 19  ติดเชื้อเพิ่มขึ้น  มียอดเป็น 0 หรือไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  และมียอดสะสมรวมอยู่ที่ 115 ราย  อย่างไรก็ตามทางจังหวัดยังคงดำเนินมาตรการเชิงรุก  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19  โดยได้มีมาตรการตรวจเข้มติดตามตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการต่าง ๆ  ในพื้นที่  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

มีการร่วมบูรณาการ  เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัด  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวนประมาณ 30 นาย

ด้าน นางสาวจิรานุช  พุ่มมะลิ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอ่างทอง  เปิดเผยว่า  เบื้องต้นผลจากการตรวจในสถานที่ประกอบการ  ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว  พบว่าเป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย  มีใบอนุญาต ประกอบการทำงาน  ซึ่งยังไม่พบว่ามีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  ทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครอง  ได้เข้ามาดูแลและให้ความรู้ในการปฏิบัติตน  ในช่วงมาตรการเข้ม

 ซึ่งพบว่าสถานประกอบการในแต่ละที่ที่เข้าตรวจสอบ  มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด  ตามมาตรการของสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี  และในการตรวจครั้งนี้  นายจ้างสถานประกอบการได้ให้ความร่วมมือ  ในการให้หน่วยงานภาครัฐ  เข้ามาตรวจสอบ ดูแลและให้คำแนะนำ เป็นอย่างดี  เพื่อทำให้จังหวัดอ่างทอง  มียอดของผู้ติดเชื้อโควิด 19  เป็น 0  ดำเนินชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์  แสงตระการ / อ่างทอง /

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here