อ่างทอง ฮือฮาปลัด อบต สั่งย้ายโต๊ะทำงานปรับภูมิทัศน์รับเลือกตั้งนายกถูกนำไปลงในโลกโซเชียล หลังสมาชิกสภาทำหนังสือร้องเรียน อปท.

25

ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ได้มอบหมายให้ นาย ณัชฐเดช  มุลาลี  นายอำเภอป่าโมก  ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง  หลังโลกโซเชียลแชร์หนังสือที่ลงนามโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.โผงเผง  มีคำสั่งให้รองปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักงานปลัด  ย้ายโต๊ะทำงาน  ลงวันที่ 25 มิ.ย. 64  เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์เตรียมรับนายกคนใหม่  ที่กำลังจะทำการเลือกตั้งในปลายปีนี้  โดยในคำสั่งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง

 เรื่อง ย้ายโต๊ะในการปฏิบัติงาน  มีข้อความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการประชาชน  เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการให้คำแนะนำกับประชาชนได้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎระเบียบและหนังสือสั่งการ  เพื่อความเหมาะสมในการต้อนรับประชาชนและให้คำแนะนำ  ในการบริการประชาชน  เนื่องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ  กับองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  จึงย้ายโต๊ะในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

ด้าน นางสาวธัญทิพย์  แช่มประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง  เปิดเผยว่า  สาเหตุของการออกคำสั่งดังกล่าวมาจากการที่สมาชิกสภา อบต.โผงเผง  ได้ทำหนังสือไปที่ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง  ให้ย้ายรองปลัดและหัวหน้าสำนักปลัด  ออกนอกพื้นที่  เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต.  และไม่ปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของ อบต.  ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง  ได้มีหนังสือให้ปลัด อบต. เป็นผู้ตัดสิน  โดยตนเองได้เรียกทั้งคู่มาทำการพูดคุย  แต่ทั้ง 2 แจ้งว่าไม่ยอมย้าย  ประกอบกับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งนายก อบต. คนใหม่  ตนเองที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งปลัด อบต. ได้ใช้ห้องนายก  เป็นที่ทำงานชั่วคราว  จึงอยากที่จะปรับภูมิทัศน์  เพื่อที่จะคืนพื้นที่ให้กับนายกคนใหม่  จึงได้บอกให้ย้ายโต๊ะทำงานโดยการสั่งปากเปล่า  แต่ทั้ง 2 คนไม่ยอมย้าย  จึงได้ทำการดูระเบียบราชการว่าสามารถทำได้  จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลของ อบต. ทำหนังสือขอให้ย้ายโต๊ะทำงาน  แต่ก็ยังไม่ยอมย้าย  และขอให้ทำหนังสือเองจึงจะยอมลงชื่อรับทราบคำสั่ง  ตนเองจึงได้ให้ทำหนังสือเพื่อที่จะได้ย้ายโต๊ะทำงาน

อ่างทอง ฮือฮาปลัด อบต สั่งย้ายโต๊ะทำงานปรับภูมิทัศน์รับเลือกตั้งนายกถูกนำไปลงในโลกโซเชียล หลังสมาชิกสภาทำหนังสือร้องเรียน อปท. อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ทางด้าน คู่กรณี  กล่าวว่า  ตนเองรู้สึกงง  เนื่องจากโต๊ะทำงานที่ตั้งอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้ขวางอะไร  ซึ่ง อบต. แห่งนี้ก็มีสถานที่คับแคบอยู่แล้ว  โดยตนเองได้รับคำสั่งเป็นคำพูดในตอนเช้า  พอมาช่วงบ่ายทางปลัด อบต. ได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมาว่าให้ย้ายโต๊ะทำงาน  และขอยื่ยยันว่าตนเองไม่ได้เข้าไปขอแก้ไขคำสั่งที่ออกมาแต่อย่างใด  ซึ่งตนเองเป็นคนง่าย ๆ  อะไรก็ได้

อ่างทอง ฮือฮาปลัด อบต สั่งย้ายโต๊ะทำงานปรับภูมิทัศน์รับเลือกตั้งนายกถูกนำไปลงในโลกโซเชียล หลังสมาชิกสภาทำหนังสือร้องเรียน อปท. อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ส่วนทางด้าน นาย ณัชฐเดช  มุลาลี  นายอำเภอป่าโมก  กล่าวว่า  เบื้องต้นทาง นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.อ่างทอง  หลังจากทราบเรื่องได้มอบหมายให้ตนเอง  ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทั้ง 2 ฝ่าย  โดยในวันนี้ได้ทำการพูดคุยกับทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว  จากนั้นก็จะนำข้อเท็จจริงรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  เพื่อที่จะได้ทำการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายกันต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here