อ่างทอง หวิดประทะเดือดชาวบ้านหมู่ 3 ต.จระเข้ร้องต้องการปล่อยน้ำข้ามถนน

18

ที่บริเวณ ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2034 สายอ่างทอง-ไชโย  หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง กระแสน้ำเจ้าพระยาที่ยังคง เอ่อล้น เข้าท่วมบ้านเรือนในหมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้ร้อง ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ ไหลผ่านคันกั้นน้ำข้ามถนนทางหลวงชนบท  ลงสู่คลอง ชัยนาท – อยุธยา  อย่างต่อเนื่องมีผลทำให้บางจุดน้ำล้นคันคลองไหลสู่บ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน  ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4ตำบลจระเข้ร้อง พื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ตำบลชัยฤทธิ์  อำเภอไชโย

ส่งผลให้ชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งถนนได้ออกมาเรียกร้องความต้องการของตนเองที่บริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2034 สายอ่างทอง-ไชโย จำนวนกว่า 100 คน และมีปากเสียงกันวุ่นวาย โดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอไชโย และเจ้าหน้าที่เทศบาลไชโยเข้าเจรจาเพื่อหาข้อพิพาทก่อนที่จะเกิดเรื่องบาดหมางขยายวงกว้างและทำความเข้าใจให้กับทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีการนำแบริเออร์มาวางช่องเว้นช่องเพื่อชะลอน้ำให้ไหลผ่านลดน้อยลงทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจและแยกย้ายกันเดินทางกลับท่ามกลางความโล่งใจของเจ้าหน้าที่

โดยชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้ร้อง ที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำเจ้าพระยาท่วมขังบ้านเรือนมานานนับเดือนหลังพนังกั้นน้ำพังน้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมหมู่บ้านสูงร่วม 2 เมตร บ้านชั้นเดียวไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ส่วนบ้านสองชั้นนั้นอยู่ได้เฉพาะชั้นบน หามีการปิดทางน้ำไม่ไห้ไหลข้ามฝั่งถนนลงคลองชัยนาท – อยุธยา  จะส่งผลให้น้ำท่วมสูงขึ้นอีกกว่า 50-60 เซนติเมตร ทำให้บ้านเรือนชั้นสองนั้นไม่สามารถอยู่อาศัยได้จะได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องปล่อยให้น้ำไหลผ่านเพื่อให้บ้านเรือนสองชั้นยังคงพออยู่ได้ตามสภาพ และเมื่อทราบข่าวว่ามีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งมาเรียกร้องให้ปิดกั้นน้ำจึงมีการรวมตัวออกมาโต้เถียงกันอย่างวุ่นวาย

ด้าน นายอำพล สวนแก้ว  อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้ร้อง กล่าวว่า ตนเองและชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้ร้อง และชาวบ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6  ตำบลชัยฤทธิ์  อำเภอไชโย ที่มีบ้านเรือนและสวนเกษตรไร่นา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริเวณน้ำไหลข้ามถนนนั้นต้องการเพียงแค่ชะลอน้ำไห้ไหลลงน้อยลง และต้องการให้เจ้าหน้าที่นำแบริเออร์มากั้นน้ำเป็นบางจุดเพื่อไห้น้ำระบายลดและได้ไหลไปตามคลองเพื่อลงไปยังคลองบางแก้ว และน้ำจะได้ไหลเอ่อไปยังหมู่บ้านตนเองลดลงไปด้วย นี้การเรียกร้องของตนเอง “ขอเพียงปิดกั้นชะลอน้ำ ไม่ได้ปิดน้ำ”

จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ  รวม 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ ป่าโมก อำเภอเมือง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอไชโย อำเภอสามโก้  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 41 ตำบล 186 หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น 5,543 ครัวเรือน

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์  จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here