อ่างทอง สีสัน โขนลิเก รณรงค์ข้ามทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

3

ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 309  หน้าวิทยาลัยนาฏศิลปะจังหวัดอ่างทอง  ทางจังหวัดอ่างทอง  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  โดยมี นาย วีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง  นาย ศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  นักเรียน  นักศึกษา  และบรรดาผู้แสดงโขน  ทั้งยักษ์  และลิง  ซึ่งเป็นตัวแสดงในเรื่อง รามเกียรติ์  นำทีมข้ามทางม้าลาย  ทำการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย  เป็นการสร้างสีสันให้กับประชาชนที่ผ่านไปมาได้ตื่นตัว  ในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่  ลดความเร็วในเขตชุมชน  สถานศึกษา  และหยุดให้  คนข้ามในทางข้าม  ตลอดจนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  โดยมี นางสาวสุพีพร  โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

ด้าน นาย วีระศักดิ์  กล่าวว่า  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง  ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  “ การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ”  โดยมีการปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย  ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน  โดยการขีดสี  ตีเส้น  ให้ชลอความเร็ว  การจัดทำป้ายเตือน  ป้ายสัญลักษณ์  ก่อนถึงทางข้าม ทางม้าลาย  ให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนเห็นได้ชัดเจน  และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย  ของทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ทางม้าลาย  ซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับประชาชนในการใช้ข้ามถนน  เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่  ลดความเร็วในเขตชุมชน  สถานศึกษา  และหยุดให้คนข้ามในทางข้าม  ตลอดจนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  จากการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุกันต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here