อ่างทอง สอนคนพิการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้ายืดสร้างรายได้ในโครงการศิลปะพัฒนาชีวิต ศิลปะบำบัด

50

ที่บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพสมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดอ่างทอง  เลขที่ 107  หมู่ที่ 6  ตำบลศรีพราน  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  นาง อุษา  สุริแสง ประธานศูนย์บริการคนพิการ  ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา  จังหวัดอ่างทอง  กล่าวว่า  ทางศูนย์ฯ ได้จัดทำโครงการศิลปะพัฒนาชีวิต  ตอนศิลปะบำบัด  สวนบำบัด เพื่อพัฒนาฝีมือฝึกอาชีพคนพิการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าสร้างรายได้  เพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ  พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะมัดกล้ามเนื้อให้เด็กพิการทางสติปัญญา

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก จากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  ในการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายืด  เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้า  ที่เป็นของไม่มีค่า  ให้สามารถนำมาทำเป็นพรมเช็ดเท้าที่มีมูลค่าได้  ทั้งนี้หากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  ที่ผ่านการฝึกสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  เพื่อรับงานดังกล่าวได้  จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  เปลี่ยนจากการถูกมองว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เป็นผู้ที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูคนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

หากต้องการอุดหนุนสินค้าเด็กพิการทางสติปัญญา  ติดต่อ คุณ อุษา สุริแสง 0960034339

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ จ. อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here