อ่างทอง รองนายกอนุทินลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพให้ประชาชน

8

นาย อนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัย  พร้อมเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่ตำบลจระเข้ร้อง  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  โดยได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด  แก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่ชาวบ้าน  จุดแรกที่บริเวณ  หมู่ที่ 7  จำนวน 110 ชุด  จุดที่ 2  ณ อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 6  โดยแจกชุดยังชีพแก่ผู้เดือดร้อน  ใน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 จำนวน 340 ชุด  ส่วนจุดที่ 3  ทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้  ในหมู่ที่ 6 จำนวน 50 ครัวเรือน 

โดยมี นาย วีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุป  สำหรับพื้นที่  ตำบลจระเข้ร้อง  ได้รับผลกระทบจากพนังกั้นน้ำริมเจ้าพระยา  หมู่ที่ 3  ตำบลจระเข้ร้อง  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  ที่เกิดกระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมุดพนังกันน้ำ  เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน  ในพื้นที่  หมู่ที่ 3  และกระแสน้ำได้ไหลเอ่อล้นเขยายวงกว้างเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเดือดเป็นจำนวนมาก  ซึ่งอำเภอไชโยมีพื้นที่บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งครอบคลุม 8 ตำบล 41 หมู่บ้าน 1,685 ครัวเรือน  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้

หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไป  วัดพิจารณ์โสภณ  ตำบลโผงเผง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัย  ในพื้นที่ ตำบลโผงเผง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งอำเภอป่าโมก  มีพื้นที่บ้านพักอาศัยได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง จำนวน 4 ตำบล 12  หมู่บ้าน 1,017 ครัวเรือน  โดยมี นาย วีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ให้การบรรยายสรุปปัญหาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่  หลังจากนั้นได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here