อ่างทอง มอบอาหารสัตว์น้ำไทยลักซ์ พีพี ไพร์มร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดต้นสนจัดโครงการประมงโรงเรียน

5

ที่บริเวณหอประชุม  โรงเรียนเทศบาล 1  วัดต้นสน  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  บริษัท ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)  นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นประธานเปิด โครงการประมงโรงเรียน ปี 11/2562  หนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ  ที่ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง  ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน  สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ  โดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวัน  หรือนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ เสริมรายได้หมุนเวียน  ต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้  อย่างยั่งยืน  โดยมี นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  พร้อมด้วย นาง วนิดา  สายยะวงศ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ  โรงเรียนเทศบาล 1  วัดต้นสน  คณะครู  อาจารย์  และเด็กนักเรียน จำนวนกว่า 600 คน  เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งทางโรงเรียนวัดต้นสน  มีบ่อเลี้ยงปลาขนาด 4 ไร่ ปล่อยปลานานชนิดลงไปประมาณ 15,000 ตัว และยังมีการปล่อยกุ้งและเลี้ยงกบอีกด้วย                ด้าน พลเอกเชาวฤทธิ์  ประภาจิตร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไทยลักซ์ฯ  กล่าวว่า  บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันทางภาครัฐ และเอกชน  โดยบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)  โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ  รวมถึงการแนะแนวทางการเลี้ยงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ  แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3  หน่วยงาน  ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปี  บริษัทฯได้ดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  ดำเนินการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำมาแล้วทั้งสิ้น 100 โรงเรียน  ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทุกภาคส่วน

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here