อ่างทอง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติและประธานสโมสรวอลเล่ย์บอลขอนแก่นสตาร์ลงนาม เพื่อพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลระดับประเทศ

0

ห้องประชุมอาคารแสวงหา  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  นาย วิษณุ  ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่าง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ  และสโมสรวอลเลย์บอลแก่นนคร  โดยมี นาย ปานชัย  บวรรัตนปราณ ประธานสโมสรวอลเล่ย์บอลขอนแก่นสตาร์และที่ปรึกษาประธานสโมสรวอลเล่ย์บอลแก่นนคร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ผศ.ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอ่างทอง  นาง สมจิต  บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  นักเรียน  และนักกีฬา  เข้าร่วมพิธีลงนาม  

ด้าน นาง สมจิต  บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  กล่าวว่า  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว  มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมมือกันพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงสู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ  ซึ่งเป็นการสรรหาเลือกเฟ้นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลสังกัดสโมสรแก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ตกลงร่วมกัน

ทั้งนี้ นาย วิษณุ  ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ สโมสรวอลเลย์บอลแก่นนคร ที่ให้ความสำคัญของการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเล็งเห็นศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ถือเป็นการพัฒนากีฬาร่วมกัน  มีเป้าหมายในการพัฒนากีฬาของประเทศ ต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here