อ่างทอง พ่อเมืองนำทีมหนุมานประชาสัมพันธ์เลือกตั้งร่วมใจใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างสุจริตโปร่งใส

10

ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล 2  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย ขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วย นาย สกล  แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง

 นำทีมหนุมาน  สิงโต  อสม.  นักเรียน  นักศึกษา  ข้าราชการ  ประชาชน  และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น  อย่างสุจริตโปร่งใส  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 

โดยได้ทำการเดินรณรงค์  มีหนุมาน  สิงโต  ชุดมาสคอต  และนักเรียน  ชูป้ายรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  เป็นการเรียกร้องความสนใจและกระตุ้นให้ประชาชน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นกันต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here