อ่างทอง พระวัดสนามชัย ร่วมกับญาติโยมตั้งโรงทานทำอาหารแจกชาวบ้านต้านโควิด 19

5

ที่บริเวณวัดสนามชัย  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  พระสมหวัง  ณานสัมปันโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชัย  พร้อมด้วยญาติโยมจิตอาสา  ได้ร่วมกันตั้งโรงทานทำอาหารแจกชาวบ้าน  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ญาติโยม  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  ทำให้ชาวบ้านบางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้  โดยทางเจ้าพระคุณ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้น  เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม

ด้าน พระสมหวัง  กล่าวว่า  ญาติโยมจิตอาสาได้บริจาคข้าวสาร  อาหารแห้ง  พร้อมด้วยผัก  ผลไม้  และเนื้อสัตว์  ให้กับทางวัดสนามชัยมาเป็นจำนวนมาก  และยังร่วมด้วยช่วยกันในการทำอาหารปรุงสุกใหม่  ตักใส่ถุงสำเร็จรูป  พร้อมทำการประกาศเสียงตามสายของเทศบาลเมืองอ่างทอง  ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน  มารับอาหารไปรับประทานในครอบครัว  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  ซึ่งจะทำไปทุกวันจนกว่าวัตถุดิบที่ญาติโยมได้บริจาคมาจะหมดไป  โดยโรงครัวจะเปิดตั้งแต่ 09.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไป  และทำอาหารวันละ 3 อย่างด้วยหม้อแขกขนาดใหญ่  และทำการแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านจนกว่าอาหารที่ทำจะหมดไปในแต่ละวัน

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here