อ่างทอง ผู้ป่วยเพิ่ม 3 รายตั้งด่านตรวจเข้มตามข้อสั่งการของ ศบค

2

ที่บริเวณ จุดคัดกรองโควิด 19  ถนนทางหลวงหมายเลข 309  หน้าวัดพินิจธรรมสาร  ตำบลบางปลากด  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 จุด ของจังหวัดอ่างทอง  ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการตั้งจุดคัดกรอง รวมถึงการตรวจป้องกัน การลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  โดยมีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าโมก  เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ดำเนินการตามคำสั่งการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด  ตามที่กระทรวงมหาดไทย  ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งจะมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

ในส่วนของการตั้งจุดตรวจคัดกรอง  เป็นการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด  กรณีออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ซึ่งเน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น  การตรวจวัดอุณหภูมิ  และสังเกตอาการผู้เดินทาง  สอบถามสถานที่ต้นทางปลายทางจากผู้เดินทาง  มีการตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น  หมอชนะ  ของผู้เดินทาง  และบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง  ส่วนผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัด  ได้แก่  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  สมุทรสาคร  และชลบุรี  จะต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองจากจังหวัดต้นทาง  นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง  อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นาย ขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  ได้กำชับให้ทุกอำเภอให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่  ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

สำหรับยอดผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดอ่างทอง มียอดผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 3 ราย สะสมรวมอยู่ที่ 96 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามชนไก่ กลุ่มสุดท้าย  และคาดว่าใน 2 สัปดาห์คงจะเห็นยอดผู้ติดเชื้อเป็น 0  โดยใช้โรงพยาบาลป่าโมก ที่บริเวณตึก 5 ชั้นเป็นโรงพยาบาลสนาม และ ใช้อพาร์ทเม้นท์  ตึกสีเหลือง  ตรงข้ามวัดท่าอิฐ  ริมถนนอ่างทอง – โพธิ์ทอง  หมู่ที่ 5  ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง  เป็นสถานที่กักตัว ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  ซึ่งมีผู้รักษาหายกลับบ้านแล้ว 10 ราย

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here