อ่างทอง บรรยากาศ ลงคะแนนนายก อบจ ใหม่คึกคัก

4

ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6  ตำบลวงเตี้ย  เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  พบว่ามีประชาชนเดินทางมารอลงคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.  กันตั้งแต่ยังไม่เปิดให้ลงคะแนนกันอย่างคึกคัก  โดยทาง นางสาวสุรีรัตน์  ฉิมฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง  เปิดเผยว่า  หลังจากได้มีคำสั่งที่ ให้มีการออกเสียงลงคะแนน  นายก อบจ.อ่างทอง ใหม่ จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง  คือ 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลวงเตี้ย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวิเศษชัยชาญ  และ2.หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลจระเข้ร้อง  เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอไชโย

เนื่องมาจาก กกต. ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.อ่างทองแล้ว  ปรากฎว่า  มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 2 หน่วยเลือกตั้ง  ที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้ออกสียงลงคะแนน  ซึ่งตาม พ.ร.บ.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 105 วรรคหนึ่ง  ประกอบระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 202 (3) 

กำหนดว่าในกรณีที่ผลการนับคะแนน เลือกตั้ง  ปรากฎว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงาน  พร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อพิจารณาสั่งให้มีกรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here