อ่างทอง น่าชื่นชมอดีตผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ถนนคันคลองในหมู่บ้าน

3

ที่บริเวณคันคลองชลประทาน  หมู่ที่ 6  ตำบลโรงช้าง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  พบ นาง บุญส่ง  ประสงค์เงิน อายุ 60 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6  พร้อมด้วยชาวบ้านอีก 2 คน  กำลังช่วยกันตัดหญ้าปรับภูมิทัศริมถนนคันคลอง  เป็นระยะทางกว่าหลายกิโลเมตร  อย่างไม่ยอมเหน็ดเหนื่อง  โดยทำติดต่อกันมานานกว่า 1 เดือนแล้ว  สร้างความชื่นให้แก่ชาวบ้านผู้พบเห็น

จาการสอบถาม นาง บุญส่ง  เล่าให้ฟังว่า  ตนเองเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน 3 สมัย กว่า 20 ปี  ในพื้นที่  เกษียณอายุเมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา  ซึ่งมีความรักความผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่  ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือทุกข์สุขชาวบ้าน  รวมทั้งการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ตามถนนเส้นทางในหมู่บ้านมาโดยตลอดทั้ง  โดยร่วมกับชาวบ้านและทำเองบ้าง  ซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นจิตอาสาช่วยพัฒนาหมู่บ้านในเรื่องตัดหญ้าทำความสะอาดถนนหนทางปรับภูมิทัศน์

โดยถนนคันคลองที่เห็นอยู่นี้  ตนเองได้ลงเมือตัดหญ้าทำความสะอาดมาตลอดเส้นทาง  ระยะทางหลายกิโลเมตร  ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา  ตอนนั้นตนเองยังเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งเกษียณอายุ  เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่าน  ตนเองก็ยังทำต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เงินส่วนตัวมาแล้ว 7,000 บาท  จ้างญาติพี่น้องอีก 2 คน  มาช่วยตนเองตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์  โดยชาวบ้านที่พบเห็นต่างช่นชมถึงอดีตผู้ใหญ่บ้านจิตอาสา  ที่ช่วยเหลือชาวบ้านทุกด้าน  รวมทั้งยังใช้เวลาว่างมาช่วยตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์  ตั้งแต่เป็นอยู่ใหญ่จนกระทั่งเกษียณอายุราชการก็ยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยใจรักต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์  แสงตระการ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here