อ่างทอง นายก อบจ เตรียมทุ่มงบซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มแต่ต้องให้ผู้ว่าปลดล็อคเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล

14

ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ศบค.  เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญคือการกำหนดแนวทางบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19  รวมทั้งสิ้น 6 ข้อ  โดยปลดล็อคอำนาจในเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19  ให้แก่ รพ.เอกชน  ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  สามารถจัดหาสั่งซื้อวัคซีนซึ่งขึ้นทะเบียนแล้วผ่านองค์การเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฯลฯ  มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ล่าสุดทางด้าน นาย สุรเชษ  นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เปิดเผยว่า  ทาง อบจ.อ่างทอง  ได้เตรียมความพร้อมทุ่มงบประมาณจำนวนกว่า 40 ล้านบาท  เพื่อการจัดหา จัดซื้อวัคซีนโควิด-19  ประมาณ 40,000 โด๊ส  เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนประมาณ 20,000 คน  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ในการเพิ่มช่องทางการรับวัคซีน  ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง  โดยทาง อบจ.อ่างทอง  จะใช้เงินสะสม  ซึ่งจะต้องรอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เบื้องต้นทาง อบจ. อ่างทอง  ได้ประสานไปยังทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  แล้วซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จะเปิดให้จองในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. นี้  ซึ่งทางอบจ. อ่างทอง  ได้เตรียมการขออนุมัติกับทางผู้ว่าราชจังหวัดอ่างทอง  ในการยกเว้นระเบียบการใช้เงินสะสม  ในการจัดซื้อวัคซีนมาดำเนินการฉีดให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here