อ่างทอง นายกเมืองสั่งปิดตลาดโซนกลางจำนวน5วันหลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อทำการล้างทำความสะอาดและทำการตรวจเชิงรุก

8

ที่บริเวณถนนสมบุญ – เกตุวัลห์  ตลาดสดเทศเทศบาล 2  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ  เพื่อปิดพื้นที่ขายสินค้าในตลาดเทศบาล  บริเวณถนนสมบุญ – เกตุวัลห์ เป็นเวลา 5 วัน  พร้อมด้วยเอกสารและแผนผังบริเวณที่ขอปิดพื้นที่  หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19  เป็นจำนวนมาก  จึงต้องมีการควบคุมและต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นได้เป็นวงกว้าง  จึงขอความร่วมมือปิดพื้นที่บริเวณถนนสมบุญ – เกตุวัลห์  ตลอดสายและบริเวณอาคาร  ตั้งแต่หน้าร้านทองสุวรรณ  หน้าร้านช่งฮวดพานิชย์  ถึงบริเวณหน้าร้านทิพย์  หน้าร้านแม่เฉลียวเครื่องจักสาน (ทั้งสองฝั่ง)

ด้าน นาย เตือนใจ  ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  กล่าวว่า  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จากการตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อในบริเวณตลาดสดเทศบาลที่ผ่านมา จำนวน 13 ราย  โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK  พบว่ามีผู้ติดเชื้ออีก 10 ราย รวม 2 วัน  พบผู้ติดเชื้อจำนวน 23 ราย  จึงขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในการปิดพื้นที่บริเวณถนนสมบุญ – เกตุวัลห์  ตลอดสายและบริเวณอาคารตั้งแต่หน้าร้านทองสุวรรณ  หน้าร้านช่งฮวดพานิชย์  ถึงบริเวณหน้าร้านทิพย์  หน้าร้านแม่เฉลียวเครื่องจักสาน (ทั้งสองฝั่ง) จำนวน 5 วัน  ตั้งแต่วันที่ 15 – 20 ธันวาคม  พร้อมกับการล้างตลาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  และจะทำการตรวจพ่อค้าแม่ค้าทุกวันด้วยชุดตรวจ ATK  เพื่อให้พร้อมและสร้างความมั่นใจในการเปิดตลาดบริเวณดังกล่าวเพื่อขายสินค้าต่อไป

สำหรับจังหวัดอ่างทอง  มีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโลนา โควิด 19  ลดลงจากการร่วมมือในการป่องกันของทุกภาคส่วน  ก่อนที่จะเกิดคลัสเตอร์ตลาดสด  ส่งผลทำให้ยอดของผู้ป่วยโควิด 19  ขยับเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งยอดของผู้ป่วยในวันนี้ขยับเพิ่มขึ้นจากหลักหน่วยเป็น 31 ราย  แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 29 ราย  ต่างจังหวัด 2 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here