อ่างทอง ทางเลือกใหม่โรงพยาบาลอ่างทองเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

1

ที่บริเวณอาคารอำนวยการ ชั้น 2  โรงพยาบาลอ่างทอง  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  แพทย์หญิงดวงพร  อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)  Special  Medical  Clinic  โดยมี นายแพทย์ณรงค์  คันธกุลดุษฎี รองผู้อำนวยการ  ประธานคณะกรรมการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง  คอยให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี

  ด้าน นายแพทย์ณรงค์  คันธกุลดุษฎี ประธานคณะกรรมการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  กล่าวว่า  คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) Special  Medical  Clinic  มีวัตถุประสงค์  เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ   ในการเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการทางการแพทย์โดยแพทย์เฉพาะทาง  นอกเวลาราชการ  เพื่อเป็นการลดความแออัด  และได้รับบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างครอบคลุม  เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565  ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2  เวลา 16.30 – 20.30 น. ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  หยุดวันศุกร์ – วันอาทิตย์ 

 สำหรับคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) Special  Medical  Clinic  โดยทีมแพทย์สหสาขา  ใน 8 สาขา  อาทิ  สาขาศัลยกรรมทั่วไป  สาขาหู คอ จมูก  สาขาอายุรกรรม  สาขาศัลยกรรมตกแต่ง  สาขาจิตเวช  สาขาทันตกรรม  สาขาอายุรศาสตร์โรคไต  สาขาเด็กทั่วไป  สามารถสอบถามและลงทะเบียนนัดล่วงหน้าได้ที่ศูนย์นัด  อาคารอำนวยการ ชั้น 3  หรือหมายเลข 065-2912454  ในวันราชการ  เวลา 09.00 – 15.00  น. ค่าบริการแรก 350 บาท ทุกสิทธิ์รักษา

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์  แสงตระการ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here