อ่างทอง ชาวนาครวญข้าวกระทบไฟทางไม่ออกรวง วอนเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ทางเห็นใจปิดไฟเป็นระยะก่อนข้าวออกรวง 2 เดือน

5

ที่บริเวณทุ่งนา  ริมถนนทางหลวงชนบท  หมู่ที่ 2  ตำบลตลาดใหม่  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  นาย ชโลม  ยอดทอง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2  ตัวแทนชาวนาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟทางแล้วข้าวไม่ออกรวง เปิดเผยว่า ชาวนาในพื้นที่ ที่ทำนาปี ได้รับผลกระทบจากแสงไฟส่องส่วงริมถนน ทำให้ข้าวไม่ออกรวง จากพื้นที่ริมถนนออกไปยาวประมาณ 15-20 เมตร  ทั้ง2 ฝั่ง  ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร รวมแล้วเสียหายนับร้อยไร่ แต่ไม่มีใครรับผิดชอบช่วยเหลือชาวนาได้ จึงเป็นตัวแทนวอนขอเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นใจ ช่วยเหลือในการปิดไฟส่องสว่างช่วงก่อนข้าวออกรวงสักเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา

โดยที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทได้เคยปิดไฟช่วยเหลือชาวนา แต่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนทำให้ต้องเปิดไฟส่องสว่างริมทางตามปกติ และชาวนาก็ได้รับผลกระทบข้าวไม่ออกรวงอย่างที่เห็น ซึ่งปีนี้ผ่านไปแล้วข้าวนาปีไม่ออกรวงเสียหายจำนวนมาก และทำการแก้ไขไม่ทันแล้ว ขอวอนในปีหน้า ก่อนข้าวออกรวงสัก 2 เดือน ช่วยทำการปิดไฟส่องสว่างริมถนนเป็นบางส่วน หรือจะใช้ถุงดำคลุมเป็นบางช่วงเพื่อช่วยเหลือชาวนา ซึ่งในปีนี้ก็ต้องยอมรับความเสียหายไปก่อนซึ่งแก้ไขไม่ทันแล้ว และปีหน้าคาดว่าจะได้รับความเห็นใจจากผู้ใช้รถใช้ถนนและทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวนาต่อไป

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here