อ่างทอง จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาและชาวบ้านในชุมชนร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดและโรงเรียน พร้อมมอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

7

ที่บริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ  ตำบลสามง่าม  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  จิตอาสา 904  รุ่นที่4/62  ประชาชนจิตอาสา  วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา  อำเภอโพธิ์ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว  กำนันตำบลสามง่าม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสามง่าม  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่  ผู้นำชุมชน  ครู,ผู้ปกครอง  และ นักเรียน จำนวน 80 คน  ได้ร่วมกันทำการพัฒนาทำความสะอาดวัดและโรงเรียน  พร้อมมอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  ที่ประสบภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

 ด้าน พ.อ.ชิตพล  กลิ่นศรีสุข  จิตอาสา 904  หลักสูตรหลักประจำ  รุ่นที่4/62  สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย  กล่าวว่า  จิตอาสา 904  ร่วมกับประชาชนจิตอาสา  และชาวบ้านในชุมชน  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด  และโรงเรียน  ซึ่งได้ทำการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  โดยวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  ในการส่งคณะอาจารย์และนักศึกษา  มาทำการติดตั้งชุดหลอดไฟฟ้า LED จำนวน 50 หลอด  ในห้องเรียนทุกห้องทางเดินในโรงเรียน  ทาสีโรงเรียน  และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงเรียนและวัด 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันนำสิ่งของยังชีพ  นำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  ที่ประสบภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  เป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น  เพื่อเป็นการให้กำลังใจและคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตที่มีความสุขกันต่อไป

ภาพ ข่าว กนกศักดิ์ แสงตระการ จ.อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here