อ่างทอง กิจกรรมวันพัฒนาเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

3

 ที่บริเวณริมฝั่งคลองลำท่าแดง  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย เตือนใจ  ทรงไตร นายยกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ประชาชนจิตอาสา  สมาชิกชมรมจักรยานยนต์รับจ้าง  ชมรมสามล้อแดงรับจ้าง  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  และลูกจ้างของเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 400 คน 

ได้ร่วมกิจกรรมวันพัฒนา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองลำท่าแดง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  วันที่ 3 มิถุนายน 2564  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดี  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่ได้ทรงห่วงใย  และปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทย

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here