อ่างทอง กลองยาวที่ยาวที่สุดในโลกหมู่บ้านผลิตกลองที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดในประเทศไทย เตรียมจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 9 (มีคลิป)

31

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช  เปิดเผยว่า  ที่บริเวณหมู่บ้านทำกลอง  ตำบลเอกราช  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  จะมีการจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 9  ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. ถึง วันที่ 4 ส.ค. 62  โดยภายในงานจะมีการสาธิตการทำกลอง  การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับกลองทั้งของไทยและต่างชาติ  และมีการจัดขบวนแห่กลองชนิดต่าง ๆ  จัดแสดงนิทรรศการ  การแสดงบนเวที  และการจัดพิธีไหว้ครูกลอง  ซึ่งหมู่บ้านเอกราช  ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านผลิตกลองที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดในประเทศไทย  โดยชาวบ้านนิยมทำเป็นอาชีพเสริม  จึงได้เชิญเที่ยวชมและหาซื้อกลองนานาชนิด  ทั้งเป็นของฝากของขวัญอันมีคุณค่า  พร้อมได้ดูการทำกลอง  เช่น  กลองทัด  กลองสั้น  กลองยาว  กลองรำวง  และกลองเพล  จนกระทั่งกลองขนาดเล็กจิ๋ว  สำหรับเป็นของที่ระลึก                หมู่บ้านเอกราช  เริ่มทำกลองเมื่อราวปี พ.ศ.2516  เดิมพระภิกษุจากวัดใกล้เคียง  ได้วานให้ชาวบ้านช่วยขึงหนังกลองเพลที่วัด  ซึ่งต่อมา ตาเพิ่ม  ภู่ประดิษฐ์  ชาวบ้านที่ไปช่วยทำกลองเพล  ได้ทำกลองยาวเป็นอาชีพเสริม  ต่อมาก็มีการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  และที่หมู่บ้านเอกราชยังมี  กลองยาวที่ยาวที่สุดในโลก  ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของ กำนันหงส์ฟ้า  หยดย้อย  ซึ่งเป็นกลองยาวที่ยาวที่สุดในโลก  มีขนาดหน้ากลองกว้าง 36 นิ้ว 92 เซนติเมตร ยาว 7.6 เมตร  ทำจากไม้จามจุรีต่อกัน 6 ท่อน  กลองใบนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำกลอง  ที่บ่งบอกว่าคุณมาถึงถิ่นทำกลองของจังหวัดอ่างทอง  ที่กำนันหงส์ฟ้าได้สร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2537  โดยใช้เวลาสร้างราว 1 ปี  เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำกลอง  ตำบลเอกราช  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  ต่อไป

ภาพข่าว กนกศักดิ์ อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here