อ่างทองผืนดินทอง แต่คนเป็นเพชรวันนี้มีปราชญ์เกษตรแห่งชาติกำเนิดขึ้นมาแล้ว เอนก สีเขียวสด นะจะบอกให้

5

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here