อเมริกา มอบอุปกรณ์ ป้องกันโควิด 19 ให้ มฟล.ช่วยเหลือพื้นที่ยากไร้ในภาคเหนือ

9

ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย นายฌอน โอนีลล์ กงศุลใหญ่ประจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนในนามรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ส่งมอบวัสดุด้านสาธารณะสุข ชุดป้องกันไวรัส โควิด-19 ส่วนบุคคลรวมมูลค่า 14,500 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 450,000 บาท โดยได้ส่งมอบให้กับ รศ.ดร.ชยยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินโครงการป้องกันภัยจากโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน จ.เชียงราย

นายฌอน โอนีลล์ กงศุลใหญ่ประจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยป้องกันสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานกงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยนวัตกรรมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยทางศูนย์วิจัยและพันธมิตรเครือข่าย ได้สัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติใน จ.เชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านนุษยธรรม และแจกจ่ายอุปรกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่แรงงานข้ามชาติ แลกลุ่มชาติพันธุ์ เกือน 29,000 คนในจังหวัดเชียงราย

“นอกจากนี้ได้มีการนำชุดป้องกันโควิด – 19 ซึ่งเป็นชุดสำหรับเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดจำเป็นต้องใช้ และหาซื้อได้ยาก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่มาติดเชื้อไวรัสได้ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลสหรัฐ ก็จะได้มีการประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็ยินดีที่ได้ช่วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการริเริ่มที่สำคัญนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และยืนยาวระหว่างสหรัฐฯ และไทย ผ่านความร่วมมือด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ ” กงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกา กล่าว

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here