อุทัยธานี โรงพยาบาลพริ้นซ์ จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

9

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (First Aid , Tranfer and Basic Life Support with AED Training ) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โดยมีหน่วยงาน มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี , มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี , กู้ชีพอบต.หนองฉาง ,ชมรมกู้ภัยเมืองพระชนก , กู้ชีพอบต.หนองไผ่แบน ,มูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท และนางสาวพรรณวลัย เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี เข้าร่วมรับอบรมโครงการ

เวลา 8.30 น. นายแพทย์กิตติชัย อุรุวรรณกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี กล่าวเปิดงาน การจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (First Aid , Tranfer and Basic Life Support with AED Training )

ช่วงเช้าทางทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ และ โรงพยาบาลพริ้นว์ อุทัยธานี ได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับ การบริการของทางโรงพยาบาล เรื่องรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และ อุบัติเหตุฉุกเฉิน ช่วงบ่ายได้มีการให้ความรู้ทางด้านการปฎิบัติ และได้ให้ทางแต่ละหน่วยงาน มีกิจกรรมจับกลุ่มเป็นทีม ให้แต่ละทีม ได้ปฎิบัติจำลองในแต่ละเหตุการณ์

สุดท้ายได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มาฝึกอบรม การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เพื่อการนำไปช่วยเหลือสังคมต่อไป

พรรณวลัย เหลืองพฤกษชาติ สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here