อุทัยธานี โครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ400คน อ.บ้านไร่

35

โครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยห้างแว่นตาท๊อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสายตาและประกอบแว่นใหม่ ให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลน ณ.ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

     เมื่อเวลา 10.30.น.วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยห้างแว่นตาท๊อปเจริญ นำโดยนายแพทย์นพวุฒิ  ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นตาท็อปเจริญ  ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา  และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

   โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือ ครบครันจากห้างแว่นตาท็อปเจริญ  เพื่อสนองพระราชประสงค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปเข้ารับบริการจำนวน 400 คน และจะประกอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัยทุกคนตามค่าสายตาที่เป็นจริง หากพบผู้สูงอายุวัยเป็นต้อกระจก กรรมการผู้จัดการห้างแว่นตาท็อปเจริญได้บริจาคเงินจำนวน 200.000 บาท (สองแสนบาท) เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาติ จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการเดินทางของผู้ป่วยและญาติในการเดินทางเข้ามารับการผ่าตัดลอกต้อ ฝังเลนส์ ที่ศูนย์รักษาตาจักษุท็อปเจริญ กรุงเทพมหานคร สำหรับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดลอกต้อ ฝังเลนส์ ห้างแว่นตาท็อปเจริญจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

       โดยหลังจากที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาติให้แว่นตาท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบันนี้ รวมระยะเวลากว่า 10 ปี และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2567 อีกด้วย และครั้งนี้นับเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 144 ทีแว่นตาท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสายตาผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โดรงการสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุวัยไปแล้วทั้งสิ้น 57.363 ราย เป็นชาย 24.790ราย และเป็นหญิง 32.573ราย

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ เด็กสภากาชาดไทย ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

//////////////////////

นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here