อุทัยธานี แข่งกีฬาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์(กะเหรี่ยง)สร้างความสามัคคีลดปัญหายาเสพติด

47

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 รองหัวพรรคภูมิใจไทย ได้เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการแข่งกีฬาประเพณ๊ วัฒนธรรมกลุ่มชนชาติพันธุ์ ประปี 2564 บริเวณโรงเรียนอีมาดอีทราย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

โดยมีนางสาวสุมินตรา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี  ได้กล่าวการจัดงานประปีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้เยาว์ชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคีความสมาฉันท์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด โดยแบ่งกีฬา ออกเป็น 7 ชนิด 1/ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 2/ การโยนลูกสะบ้า 3/ การขว้างสาก 4/ การแข่งขันชักกะเย่อ 5 / แข่งฟุตบอล6/วอลเลย์บอล และ 7/ แข่ง

ขันกีฬากี่กระตุก โดยมี พี่น้องกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มชนชาติพันธุ์ (กะเหรี่ยง) ตำบลแก่นมะกรูด กะเหรี่ยงบ้านเหม็น ตำบลห้วยคต และกะเหรี่ยงห้วยหินบ้าน บ้นาตะเพินคี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล   สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here