อุทัยธานี เสี่ยงดวงจับลูกปิงปองและลวงไข่ต่อหน้าไอ้ไข่ได้เลขตรงกับเงินยอดกฐิน

351

ที่วัดห้วยเปล้า หมู่ 6 ห้วยเปล้า ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  ได้มีการจัดงานทอดกฐิน เพื่อนำเงินไปสมทุนในการสร้างพระอุโบสถ ที่มีการก่อสร้างมานาน และยังไม่แล้วเสร็จ โดยภายในงานได้มีประชาชนเข้ามาร่วมงานหลายพื้นที่  และบ้างรายก็ไปนำลูกปิงปองใสถาด มาเขย่า ต่อหน้าไอ้ไข่  แล้วนำไปให้เจ้าอาวาสจับลูกปิงปองให้

ซึ่งทุกปีเคยมาร่วมงานทอดกฐิน และนำมาเขย่าและถูกหวยมาแล้ว โดยได้เลข 10  บ้างรายก็ล่วงลูกปิงปองที่เขียนใสไว้ในโอ่งน้อย 01 และบางรายก็นั่งมองหาเลขที่หน้าไอ้ไข่ ได้ 19  โดยกระกฐินของวัดห้วยเปล้าในปีนี้ได้เงินจำนวน 1099,710 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อนำไปสมทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถ์ให้แล้วเสร็จ ซึ่งตัวเลขตรงกับที่มาร่วมงานได้ไปเสี่ยงดวงจับลูกปิงปอง และลวงไข่ปิงปองในโอ่ง ซึ่งจะนำหเสี่ยงดวงในงวดหน้าต่อไป

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล   สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here