อุทัยธานี เปิดเวทีโชว์“ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไร่-ห้วยคต”เดินแฟชั่นโชว์ ชาติพันธุ์ 5 จว.เครือข่ายร่วมงานคึกคัก

109

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธาน โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานงานผ้าทอกะเหรี่ยง ซึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นช่วงค่ำ 10 ก.ย.65 ที่ผ่านมาบริเวณถนนคนเดินตรอกโรงยา อ.เมือง อุทัยธานี

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างถิ่น เข้าร่วมงาน พร้อมเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไร่-ห้วยคต อุทัยธานี และเครือข่ายพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงจากจังหวัดต่างๆ ทั้งสุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ลำพูน พิษณุโลก ที่นำผ้าทอประจำถิ่นมาร่วมเปิดบูธกันอย่างคึกคัก

สำหรับโครงการดังกล่าว จังหวัดอุทัยธานี และ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ และตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต เพื่อพัฒนาผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน และสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับพื้นที่-ระดับจังหวัด ในการพัฒนาผ้าทอมือ   รวมทั้งเป็นการแสดงอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรม และผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง

โดยได้ดำเนินการฝึกอบรม ในรูปแบบการทอผ้าให้มีหลายขนาดมากขึ้น ตลอดจนการย้อมสีธรรมชาติ ด้วยวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ ไปพร้อมกับการพัฒนาฟื้นฟูการมัดย้อม การปักลวดลายแบบดั้งเดิมของชนเผ่า รวมไปถึงการออกแบบการตัดเย็บ เพื่อนำ-ไปสู่การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีในการผลิต ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ให้ตรงกับความต้องหการของท้องตลาด ตามยุคตามสมัย การพัฒนารูปแบบช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น นำไปสู่ รายได้สร้างอาชีพให้กับราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคูวิธีชีวิตเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัดสู้สากล สามารถสร้างรายได้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเป็นกอบเป็นกรัมอีกด้วย

ภายในงานจัดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์ ของสาวงาม และหนุ่มหล่อ โดยสวมใสผ้ากะเหรี่ยง ที่ผ่ากท่อตัดเย็บจากช่างดีไซเนอร์นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า กรรมการผู้จัดการบริษัทบายศรีเอชั่น จำกัด นักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญผ้าทอชนเผ่าระดับประเทศมาอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผ้าทอของชาวกะเหรียงไปสู้ระดับประเทศ

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล   สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here