อุทัยธานี ส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน ยิงงามหนังสติ๊ก ยิงปืนยาง ยิงคันกระสุนโบราณ ไม่ให้หายไป

116

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์ การยิงง่ามยาง ปืนยาง คันกระสุนโปราณ ในงานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประจำปี 2565 ณ.วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

นายเกษม ประสาทเขตรกร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวว่า  สืบเนืองจากชมรมอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านลุ่มน้ำสะแกกรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์ การยิงง่ามยาง ปืนยาง คันกระสุนโปราณ เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน ดังกล่าวที่กำลังจะสูญหายไปจากสังคมพื้นบ้าน  ประกอบกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ในงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ประปี 2565 การจัดการแข่งในครั้งได้นักกีฬามาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน เช่น อุทัยธานี นครสวรรค์ ชลบุรี

โดยแบ่งกีฬาออกเป็น 3 ประเภทที่ 1 การแข่งขันยิงง่ามหนังสติ๊ก ในระยะ 8 เมตร 10 เมตร 10 เมตร 12 เมตร   ที่ 2 การแข่งขันยิงปืนยาง ยิงระยะ 10 เมตร 12 เมตร 14 เมตร  และที่ 3 การแข่งขันยิงกระสุนคันโบราญ  ระยะ 8 เมตร 10 เมตร 12 เมตร โดยมีผู้สมัครพร้อมกับประชาชนที่ให้ความสนเป็นจำนวนมาก เพื่อชิงถ้วยรางวัลของ อบจ. ดังกล่าว

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล   สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here