อุทัยธานี ส่งเสริมการต่อยอดผ้ากะเหรี่ยงร่วมสมัยนำวัตถุดิบข้างบ้านมาย้อมสีด้ายแบบธรรมชาติลดต้นทุนเพิ่มรายได้ไปสู่โกอินเตอร์

24

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี  กล่าวว่าก่อนหน้านั้นปี 2563 ได้มีโครงการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุทัยธานี  ในการดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผ้าทอมือชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์  ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าและทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และในพื้นที่ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 60 คน  โดยมีวิทยากร นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า และ นายศาศวัต แสงชัยอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอชนเผ่ามาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมพัฒนาลวดลาย ในการทอผ้าต่าง ๆ

 ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และทางศูนย์ฯ มีแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวางแผนการประชาสัมพันธ์ผลงานของราษฎรบนพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง หลังจากโครงการแล้วเสร็จผ้าทอกลุ่มกะเหรี่ยง อุทัยธานี ออกสู่สายตาประชาชน และทางสื่อต่าง ๆ เป็นที่ต้องการของประชาชนจำนวนมาก   

หลังจากนั้นในเมื่อวันที่ 20 พ.ย.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้บริหาร สภาสมาคมสตรี แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภั  พร้อมด้วยผู้บริหาร กรมพัฒนาชุมชน  ภาคีเครือข่ายสตรีทั่วประเทศ  เครือข่ายผู้ทอผ้า  และเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า จำนวน 45 คนเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 44 ผืน แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564  ซึ่งมีผ้าทอกะเหรี่ยงได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าประจำชนเผ่าย้อมสีธรรมชาติอีกด้วย

ต่อมาทางศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุทัยธานี ให้การดำเนินโครงการต่อยอดผ้ากะเหรียงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งเป็นแผนงานโครงการต่อยอดแผน 3 ปี  ในการฝึกอบรม เพิ่มทักษะการพัฒนาลวดลายผ้าทอกะเหรียงรวมสมัย โดยดำเนินการ 3 ช่วง ดังนี้  ช่วงที่ ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์  2565 ระหว่าง วันที่ 7-14 มีนาคม 2565 และวันที่ 21 -26 มีนาคม 2565 ทั้ง 2 อำเภอ

เป็นการต่อยอด ส่งเสริมศิลปะ อัตลักษณ์ผ้าทอมือชนเผ่า  พัฒนาลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีนายศักดิ์จิระ เวียงเก่า และ นายศาศวัต แสงชัยอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอชนเผ่ามาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมพัฒนาลวดลายต่าง ๆ การทอผ้ากะเหรี่ยงเป็นลายมัดหมี่   พร้อมกับมีปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญในการย้อมผ้า ให้เป็นสีต่าง ๆ มาสอนให้ความรู้ โดยได้นำเปลือกไม้ประดู่ ขี้ยางพารา  เปลือกตะเคียนหนู ลูกโก๊ะเบ๊ะ คำแสก สารส้ม  ดอกดาวเรือง และอื่นๆ  นำมาต้ม หลังจากนั้นได้ผสมจนเป็นสีต่าง ๆ แล้วนำเส้นด้ายลงชุบย้อม พร้อมกับ นำไปตากแดด และนำมาล้างในลำธาร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  สอนให้กับชาวบ้านกะเหรี่งที่อยู่กับป่า  โดยวัตถุดิบสามารถหาได้ในง่าย ๆ ป่า เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน่ผ้าทอมือสู่การร่วมสมัยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องภูมิสังคม สร้างรายได้ให้ชาวบ้านกะเหรี่ยงในช่วงวิด 19 ที่กำลังระบาดไปทั่วดังกล่าว

วีดีโอตอนแรกเกี่ยวกับโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ประสบความสำเร็จพร้อมกับทูลเกล้าฯ ถวายผ้าประจำชนเผ่าย้อมสีธรรมชาติ  ภาพวีดีโอ หลังจากนั้น ปี2565 ได้ดำเนินโครงการต่อยอดผ้ากะเหรียงร่วมสมัยจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในช่วงแรก ที่กำลังนำเส้นด้ายมายอมสีธรรมชาติ   

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here