อุทัยธานี สืบสานประเพณีตำขนมจีนโบราณมานานกว่า 20 ปี แข่งขันกินขนมจีน รองผู้ว่าฯเปิดงาน ไม้ตีฆ้อง หลุดมือลอยหาให้ผู้ร่วมงานรับสร้างความฮากับผู้ร่วมงาน

164

นายอลงกต วรกี รอง.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดงานสืบสานประเพณีตำขนมจีน  ซึ่งพระครูอุเทศธรรมวิจิตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งนางาม ร่วมกับ อบ  ที่วัดทุ่งนางาม ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีการทำขนมจีนที่มีมาแต่โบราณไว้ให้คงอยู่

โดยมีชาวบ้านนับร้อยคน มาร่วมกิจกรรม โดยจะช่วยกันใช้สากตำแป้งข้าวเจ้าในครกไม้โบราณ เพื่อให้เนื้อแป้งแตกละเอียดและผสมคลุกเคล้าให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงนำไปขยำในภาชนะเพื่อให้อ่อนนุ่ม แล้วเทใส่กะโหลก เพื่อนำไปบีบอัดให้เป็นเส้นในกระทะใบบัว ที่น้ำกำลังเดือด โดยต้มด้วยไม้ฟืน ก็จะทำให้ ได้เส้นขนมจีนที่มีลักษณะเหนียวนุ่ม จากนั้นชาวบ้านจะนำไปจับเลียงให้เป็นหัวเหมาะแก่การรับประทาน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้พร้อมใจกันทำน้ำยาปลาและน้ำพริกสูตรโบราณ  เพื่อใช้ลาดลงบนขนมจีนรับประทาน ให้มีรสชาติที่อร่อย สำหรับขนมจีนที่ได้ก็จะนำมาเลี้ยงผู้ร่วมงานทั้งหมด นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกินขนมจีน คนละ 1 กก.ใครรับประทานได้มากก็จะมีเงินรางวัลให้ เป็นการสร้างสีสันให้งานคึกคัก

 ขณะที่พระครูอุเทศธรรมวิจิตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี กล่าวว่า ประเพณีการตำขนมจีนโบราณ ดังกล่าว เป็นแนวคิดของหลวงพ่อเอง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณหรือจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ โดยจะจัดขึ้นที่วัดในวันที่ 10 ของเดือนเมษายน ของทุกปี จัดมาแล้ว 20 กว่าปี เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดทำขนมจีนเป็น ซึ่งการจัดกิจกรรม จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีโดยจะมีชาวบ้าน หลายหมู่บ้าน รวมทั้งบุตรหลานที่เดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัดแล้วกลับบ้าน ได้มาร่วมกิจกรรม ถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน อีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนายอลงกต วรกี รอง.ผวจ.อุทัยธานี กล่าวว่า ในปีต่อไปจังหวัดจะสนับสนุนเงินงบประมาณมาให้ อบต.เพื่อจัดงานสืบสานประเพณีตำขนมจีน โดยให้ลงในปฏิทินการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด อีกโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากประเพณีนี้ นับวันจะสูญหายหรือมีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่การทำเส้นขนมจีน จึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

ด้านนางดวงเดือน ชโลทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม กล่าวว่า จากการที่เกิดมาจำความได้ พระครูอุเทศธรรมวิจิตร เจ้าอาวาสวัดทุ่งนางาม ได้อนุรักษ์ เข้าไว้ในการทำขนมจีน โดยมีการทำทุกปี ประเพณีจัดทำขึ้น เพื่อ สร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน อนุรักษ์ไว้ ซึ่ง ปัจจุบันนี้ การทำขนมจีนแบบโบราณ จะหาดูได้ยาก ส่วนใหญ่จะเป็นใช้ เครื่องจักร เทคโนโลยีใหม่เข้ามา  ซึ่งในวันนี้ หลังจากตำขนมจีน แล้วเสร็จ ก็จะมีการแข่งขันการทำขนมจีน แข่งกินคน 1 กิโลกรัม และการทำขนมจีนในวันนี้ ซึ่งวันทุ่งนางามจะมีประเพณีอุปสมบทนาคหมู่ คือการบวชฟรี ให้กับผู้ยากไร้  และก็จำนำขนมจีนที่ตำในวันนี้ ก็จะนำมาเลี้ยงในงานบวชอีก ในวันที่ 11-12 เม.ย.65 ซึ่งท่านได้ที่ยากกินขนมจีน แป้งจี๋ สดๆ สามารถมาที่วัดทุ่งนางาม ได้ การจัดงานในครั้งได้รับการสนับสนุนโดย อบต.ทุ่งนางาม

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here