อุทัยธานี สบอ.12 เปิดกองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง

3

นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ร่วมพิธีเปิดกองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายจักกฤช สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เตรียมการและซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับที่หนึ่ง ระดับปานกลาง จนถึงระดับวิกฤติที่จะต้องระดม สรรพกําลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนอากาศยาน โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี นายจามร เหล่าเมือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี นางชยาภร อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ นายอำเภอลานสัก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงาน ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบเสบียง อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้แก่หน่วยงาน แล้วจากนั้นคณะร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และร่วมบินสำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ กองอำนวยการควบคุมไฟป่า เป็นกองอำนวยการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกองอำนวยการพิเศษ ทำหน้าที่เป็นกองอำนวยการสั่งการบูรณาการกำลัง ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  ที่มีความสำคัญเพราะเป็นผืนป่ามรดกโลกที่มีความสมบูรณ์ หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ป่า โดยมีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการ มี ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ มีหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดจำนวน 4 แห่ง คือ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง สถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี สถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นคณะทำงานหลักประมาณ 500 นาย พร้อมเข้าปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่า ทันที เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น

@thaireference

อุทัยธานี สบอ.12 เปิดกองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง

♬ original sound – thaireference – thaireference

ภาพ-ข่าว พชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here