อุทัยธานี สบอ. 12 นว.สนองนโยบาย ทส. เร่งแจกกล้าไม้ฟรี 10ล้านต้น เป็นของขวัญปีใหม่ 64 ให้กับประชาชนประเทศ ถือเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

7

   นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้แจ้งประสานหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในภาคสนาม ให้เร่งส่งมอบกล้าไม้เพื่อแจกฟรีให้กับประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่จะมอบต้นไม้ยืนต้น จำนวน 10 ล้าน ต้นกล้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทุกคนทั่วประเทศ ถือเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเป็นมิ่งมงคลกับชีวิตแล้ว  ต้นไม้เหล่านี้ในอนาคตข้างหน้ายังจะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยกรองความเป็นพิษในอากาศ ให้เราได้หายใจกันสะดวกอีกด้วย

   โดยต้นไม้ที่หน่วยงานสนามในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้แจกจ่ายในวันที่ 1 มกราคม 2564 แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1/. จังหวัดกำแพงเพชร – หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า จำนวน 500 กล้า- หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จำนวน 800 กล้า-โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 400 กล้า รวมจำนวน 1,700 กล้า 2/. จังหวัดนครสวรรค์-หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น จำนวน 1,000 กล้า

รวมจำนวน1,000 กล้า 3/. จังหวัดอุทัยธานี-หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง จำนวน 2,000 กล้า รวมจำนวน 2,000 กล้า รวมยอดแจกจ่ายประจำวันจำนวน 4,700 กล้า ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 – วันที่ 1 มกราคม 2564 รวม จำนวน 24,530 กล้า ผู้สนใจจะขอรับกล้าไม้  ติดต่อขอรับได้ที่อุทยานแห่งชาติ หน่วยจัดการต้นน้ำ  ในพื้นที่ได้ทุกแห่ง นางอมรรัตน์ ศิริมากร นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการ สบอ. 12(นครสวรรค์)ผู้รวบรวมและรายงานดังกล่าว

//////////////////

พชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here