อุทัยธานี สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งปล่อยสัตว์ป่า 19 ชนิด คืนสู่ธรรมชาติ

82

 นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนัก 12 นครสวรรค์  นายตรศักดิ์ นิภานันท์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ หัวหน้าพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ  นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส และนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายศรณ์จักรชัย  ชวาพิทักษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี นายไกรสร  วิริยะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  นางชยาภรณ์ อามระดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค นายอำเภอลานสัก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

โดยนายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นถึงการเพาะพันธุ์ ขยายและปล่อยสัตว์ป่า เพื่อเป็นการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ป่า สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และสงวน คุ้มครองสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ซึ่งได้ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าจำนวน 19 ชนิด เช่น ละมั่งพันธุ์พม่า เนื้อทราย เก้ง เลียงผา นากเล็กเล็บสั้น เม่นใหญ่แผงคอยาว อีเห็นธรรมดา อีเห็นหูด่าง เป็นต้น ทั้งหมดจำนวน 416 ตัว  คืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่และเน้นย้ำหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ เฝ้าติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ แล้วรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไปเตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ

โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here